2023-10-27

Sprinterra เสริมความมุ่งมั่นในความเลิศระดับโลก สร้างอนาคตร่วมกันกับ Acumatica

By Beam
Sprinterra logo

ประกาศความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้นกับ Acumatica ของ Sprinterra

นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 27 ตุลาคม 2566  – ในการยืนยันบทบาทสําคัญของตนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Sprinterra ประกาศความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้นกับ Acumatica โดยย้ําถึงการเดินทางร่วมกันที่มีความสําเร็จสูง นวัตกรรม และมุมมองที่มองไปข้างหน้า Sprinterra มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการความซับซ้อนของการประสานงานและโครงการพัฒนา เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในนิเวศน์ Acumatica

ความร่วมมือที่ประสบความสําเร็จ

ความร่วมมือระหว่าง Sprinterra กับ Acumatica ไม่ใช่เพียงความร่วมมือ แต่เป็นการยืนยันความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความชํานาญของแพลตฟอร์ม Acumatica ด้วยประสบการณ์มากกว่า 11 ปีใน Acumatica Sprinterra เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมสําหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Acumatica และเป็นผู้นําด้านการเผชิญกับความซับซ้อนของความต้องการทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ความร่วมมือนี้ได้เห็นการสําเร็จลุล่วงของโครงการมากกว่า 100 โครงการ ซึ่งพูดถึงความมุ่งมั่นของ Sprinterra ในการส่งมอบผลงานเกินคาด ความสําเร็จนี้ขับเคลื่อนโดยทีมงานมืออาชีพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Acumatica

การแก้ปัญหาที่ตัดสินใจและการสนับสนุนต่อเนื่อง

Sprinterra มุ่งมั่นในการให้บริการหลากหลาย ทั้งที่ความต้องการของลูกค้าง่ายหรือต้องการการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน Sprinterra เชี่ยวชาญในบริการต่างๆ เช่น

  • การปรับแต่ง Acumatica: ปรับแต่งระบบให้เข้ากับกระบวนการทํางาน
  • พัฒนาระบบใหม่: พัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน
  • อัตโนมัติกระบวนการ: เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานผ่านการอัตโนมัติงานประจํา
  • อัปเกรดระบบ: อัปเกรดระบบโดยมีผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด
  • ประสานระบบ: เชื่อมโยงระบบ Acumatica กับระบบอื่น

นอกจากนี้ Sprinterra ยังให้การสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการนําไปใช้งานของ Acumatica ยังคงมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจที่พัฒนาต่อเนื่อง

ในการเดินหน้าอย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรม ERP Sprinterra ได้เข้ารับผิดชอบต่อระบบ Acumatica ที่ซับซ้อนสองระบบคือ Acumatica Property Management และ Acumatica Cash-Basis Reporting ซึ่งเดิมพัฒนาโดย Acumatica การเข้ารับผิดชอบของ Sprinterra สะท้อนถึงความสามารถทางเทคนิคและมุมมองการพัฒนาที่นวัตกรรม

บริการนี้มีความเหมาะสมผ่านโปรแกรม FbA (Fulfilled by Acumatica) เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพ ความเข้ากันได้ และการประสานงานอย่างราบรื่นสําหรับผู้ใช้งาน

สร้างอนาคตร่วมกัน

“ความมุ่งมั่นในความเลิศของ Sprinterra แสดงให้เห็นในความร่วมมือที่ต่อเนื่องกับ Acumatica เราร่วมกันเดินทางไปสู่นวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยี” กล่าวโดย Igor Severinovskiy ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sprinterra เกี่ยวกับความร่วมมือ “เป้าหมายของเราคือให้ลูกค้าได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการปัจจุบัน และระบบเทคโนโลยีที่ออกแบบมาสําหรับอนาคต”

ผ่านความร่วมมือนี้ Sprinterra ยืนยันบทบาทของตนในการส่งมอบความเลิศ โดยใช้พลังของความร่วมมือเปิดประตูโอกาสใหม่และประสบความส