2023-11-05

Wingmate ปล่อย CRM ง่ายสําหรับธุรกิจบริการ

By Beam

เซนต์เฮเลนา, เซนต์เฮเลนา พฤศจิกายน 4, 2566  – Wingmate, ผู้นําด้านการให้บริการโซลูชัน CRM ง่ายๆ ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชัน CRM ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจบริการโดยเฉพาะ Wingmate CRM เป็น CRM ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และมีการจูงใจผู้ใช้งานเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปิดการขายได้มากขึ้นและขยายฐานลูกค้าได้

ทําไม Wingmate CRM เหมาะกับธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันเมื่อเรื่องการขาย Wingmate CRM ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจบริการอย่างแท้จริง การมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในระบบ CRM ช่วยให้เอเยนต์บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และการใช้งาน CRM ง่ายๆ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย เอเยนต์สามารถดูประวัติของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบกลับลูกค้าได้อย่างมีความหมายและมีประโยชน์

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ Wingmate CRM สามารถช่วยธุรกิจบริการได้:

  • ติดตามและจัดการลูกค้าศักยภาพตั้งแต่เข้ามาในระบบจนกลายเป็นลูกค้า Wingmate CRM ทําให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลติดต่อ ขั้นตอนการขาย และการติดต่อกับลูกค้าศักยภาพ
  • ติดตามและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้นและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • จัดการกระบวนการขาย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการขายและระบุจุดอ่อน
  • วางแผนกระบวนการทํางานสําหรับคําขอบริการที่พบบ่อย
  • สร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
  • ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การจูงใจผู้ใช้งานของ Wingmate CRM ช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้น

การจูงใจผู้ใช้งานหมายถึงการใช้องค์ประกอบและหลักการของการออกแบบเกมในบริบทนอกเกม การจูงใจผู้ใช้งานพบว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นและดึงดูดผู้ใช้งาน

Wingmate CRM ใช้การจูงใจผู้ใช้งานเพื่อให้การใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นสนุกสนานและมีรางวัล เช่น ผู้ใช้สามารถได้รับเครื่องหมายและคะแนนเมื่อปิดการขายหรือเพิ่มข้อมูลติดต่อใหม่ ผู้ใช้ยังสามารถแข่งขันกันในตารางผู้นําเพื่อดูว่าผู้ใช้ใดสามารถปิดการขายได้มากที่สุดหรือสร้างลูกค้าศักยภาพได้มากที่สุด

การจูงใจผู้ใช้งานสามารถช่วยธุรกิจบริการได้อย่างไรบ้าง ดังนี้:

  • เพิ่มการมุ่งมั่น: การจูงใจสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งานใช้ Wingmate CRM บ่อยขึ้นและทํางานได้มากขึ้น ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มยอดขายและการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
  • เพิ่มการมีส่วนร่วม: การจูงใจช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับ Wingmate CRM ซึ่งนําไปสู่การใช้งานผลิตภัณฑ์นานขึ้นและได้ประโยชน์มากขึ้น
  • เพิ่มจิตวิญญาณทีม: การจูงใจช่วยส่งเสริมจิตวิญญาณทีมและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ขาย ซึ่งนําไปสู่บรรยากาศการทํางานที่ดีขึ้น
  • ลดอัตราการเปลี่ยนแปลง: การจูงใจช่วยลดอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการทําให้การใช้งาน Wingmate CRM สนุกสนานและมีรางวัลมากขึ้น

อะไรที่ทําให้ Wingmate CRM แตกต่าง

สิ่งที่ทําให้ Wingmate CRM แตกต่างมีดังนี้: