2021-06-03

แบงก์ชาติไทยเริ่มจ้างผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันมาสร้างเหรียญ CBDC แล้ว

By Natcha

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ว่าจ้างบริษัทด้านเทคโนโลยีของเยอรมัน Giesecke+Devrient (G+D) เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาโปรเจกต์สกุลเงินดิจิทัลตัวต้นแบบของธนาคารกลาง (CBDC) แล้ว

โดยธนาคารได้จัดสรรเงินสำหรับการพัฒนาโปรเจกต์ CBDC นำร่องเป็นจำนวน 10 ล้านบาท (320,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้รวมภาษี ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

การว่าจ้างผู้ให้บริการเทคโนโลยีระหว่างประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการบอกใบ้เป็นนัย ๆ แล้วว่าธนาคารกำลังดำเนินการตามโร้ดแมปสำหรับการเปิดตัว CBDC ในอีก 3-5 ปี


เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่า พวกเขาได้เริ่มเปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ CBDC สำหรับร้านค้ารายย่อยแล้ว โดยการเปิดรับข้อเสนอแนะจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 มิถุนายน

ทั้งนี้ CBDC สำหรับร้านค้าปลีกจะแตกต่างไปจาก CBDC แบบขายส่ง ซึ่ง CBDC สำหรับร้านค้าปลีกจะเป็นเพียงส่วนเสริมของสกุลเงินเท่านั้น ในขณะที่ CBDC แบบขายส่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการชำระเงินระหว่างภาคธนาคาร

อย่างไรก็ตามทาง G+D และ BoT ยังไม่ได้ให้รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งเราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่า โปรเจกต์สกุลเงินดิจิทัลตัวต้นแบบของธนาคารกลางนั้นจะมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างไร