2021-06-03

Google ปลดแบนการโฆษณาเกี่ยวกับ Crypto บนแพลตฟอร์มยิง Ad แล้ว

By Natcha

Google ได้ประกาศแผนการที่จะยกเลิกการแบนโฆษณาเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโต ซึ่งการแบนดังกล่าวมีมานานเกือบสามปีแล้ว

โดยการปรับปรุงนโยบายการโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ Google ได้ระบุว่า ผู้ที่ทำการโฆษณากระเป๋าเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีเป้าหมายการโฆษณาในตลาดของสหรัฐฯ จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนกับเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) หรือหน่วยงานที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐ และพวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง 

นอกจากนี้ไม่ว่าโฆษณาหรือหน้าเว็บไซต์ใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาของ Google โดยบริษัทได้กล่าวในแถลงการณ์ว่ากำลังทำการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของ FinCEN


อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การโฆษณาเกี่ยวกับบริการการขุดคริปโต รวมถึงการขายอุปกรณ์ การขุด ยังคงคงมีอยู่และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

รวมถึงการประกาศแบนโฆษณา ICO จากทั้ง Google และ Facebook ตั้งแต่ปี 2018 ที่ยังคงมีอยู่ต่อไป เนื่องจากความกังวลของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการโฆษณาที่มีเป้าหมายเพื่อหลอกลวงนักลงทุน