2021-04-30

SEC กำลังติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศเพื่อพิจารณาว่า Ripple มีการปั่นราคา XRP หรือไม่

By Natcha

ดูเหมือนว่าการต่อสู้คดีระหว่าง Ripple กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นั้นเริ่มร้อนระอุขึ้นเรื่อย ๆ  หลังภายจากที่บริษัทได้ส่งจดหมายถึงผู้พิพากษา Sarah Netburn เพื่อปิดกั้นการติดต่อระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ

ทางก.ล.ตอ้างว่า พวกเขากำลังหาข้อมูลจากหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อใช้ในข้อโต้แย้งบางประการกับทาง Ripple

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพยายามค้นหาว่ากิจกรรมของ Ripple นั้นมีความเชื่อมโยงกับการปั่นราคาของเหรียญ XRP หรือไม่ ซึ่งการได้รับข้อมูลการซื้อขายระหว่างวันจากกระดานแลกเปลี่ยนต่างประเทศเป็นวิธีเดียวที่จะระบุได้ 

คำร้องขอของ ก.ล.ต. ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย  

ก.ล.ต. ยอมรับว่ากำลังหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างประเทศทั้งหมด 20 แห่งและบริษัทในเครือของพวกเขา

อย่างไรก็ตามพวกเขาระบุว่า หน่วยงานต่างประเทศสามารถปฏิเสธบันทึกข้อตกลง (MOU) นี้ได้หากเชื่อว่าเป็น “ภาระ” หรือ “ไม่เหมาะสม”

ตามจดหมายที่เขียนถึงผู้พิพากษา Sarah Netburn ทนายความของ Ripple ระบุว่า หน่วยงานมากกว่า 20 แห่งที่กำหนดโดย SEC นั้นอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร, สิงคโปร์และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นระบุว่า XRP นั้นไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์